201912250915_20191220_oktem1.jpg Sadettin Ökten'le Medeniyete Dair

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından Akademi Lise eğitmenlerine yönelik düzenlenen ’Medeniyet Tasavvuru’ söyleşisinde medeniyete dair konuşan Prof. Dr. Sadettin Ökten, “Biz kimiz, neyiz, neredeyiz diye sorarken onun arkasındaki büyük olgu medeniyet olarak karşımıza çıktı.” dedi.

“İnsan Seçer, Yorumlar Ve Tenkit Eder”
Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen 'Medeniyet Tasavvuru' söyleşisine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Ali Bilgi’nin yanı sıra Akademi Liselerde görev yapan eğitmenler katıldı. Medeniyet tasavvurunu oluşturan unsurları, Türkiye ve dünyadaki değişimleri değerlendiren Prof. Dr. Sadettin Ökten, "İnsanlara her türlü imkânı verseniz de farklı bir ses duymak ister ve toplumsal yaşamak mecburiyeti duyar. Bunun yanında insan seçer, yorumlar ve tenkit eder." diye konuştu.

Gözlemlerini Aktardı
Gözlemlerini aktaran Ökten, "Hayat bizden heyecan ister. Çocuk doğduğu gibi nefes alıyor, işte bu bir eylemdir. Yani medeniyet tasavvuru bize diyor ki sen bu değerler sistemine inanmışsan heyecanlı olacaksın ve eylem yapacaksın. Çok basit gibi görünen eylemlerin arkasında bile çok büyük değerler vardır. Her değer bir prensibe dayanıyor. Şunu net bir şekilde ifade etmek lazım, şuanda medeniyet tasavvurunun dayandığı sistem değerler sistemidir. Bu değerler sistemini oluşturan ise inandığımız ilke ve kurallardır.” şeklinde medeniyet olgusunun kaynağına ışık tuttu.

“Hayatımızın Anlamını Medeniyet Tasavvuru İle Anlarız”
Medeniyet toplumu kurallarla yöneten büyük bir tasvirdir. Hayatımızın anlamını medeniyet tasavvuru ile anlarız. Bir hayat kurgusu oluşturuyoruz. Medeniyet tasavvuru ile etkiye tepki geliştiriyoruz ya da kendimiz bir etki oluşturuyoruz. Şöyle bir durum da söz konusu medeniyetin bize öngördüğü eylemleri yapma noktasında ihmalkâr oluyoruz veya isyankâr oluyoruz. Medeniyet vicdan üzerinden medeniyeti bize enjekte eder.” ifadelerini kullandı.

"Medeniyet Hedef Gösteriyor"
Medeniyetin insanlara bir hedef gösterdiğini vurgulayan Sadettin Ökten şu sözlerle konuşmasını tamamladı "İnsan dediğimiz varlığın aklı, duygu ve inançları vardır. Bir de seçip değiştirme yeteneği vardır. İnsan toplu halde yaşamak zorunda seçme ve değiştirme yeteneği aynı olmadığı için anarşi doğuyor. O zaman topluma ideal yani mefkûre lazım. Hem bireyin evrensel sorularına cevap veren hem de topluma hedef yani mefkûre gösteren şeye medeniyet diyoruz.

“İnsan Beli Başlı Bazı Sorularla Doğar”
Her medeniyetin kabul gören ve aksiyon isteyen bir bildirgesi vardır. İnsan dediğimiz varlık mutlaka bir sonuç bekler. Ve bu sonucun tatminkâr olması da değerler sistemi ile alakalıdır. İnsan beli başlı bazı sorularla doğar. Bu sorular çerçevesinde insan bir kişiliğe bürünür. Vahiy kaynaktan gelen medeniyet tasavvuru ve antik yunan gibi olagelen medeniyet tasavvuru diye ikiye ayırabiliriz. Vahiy kaynaktan ya da aşkın kaynaktan gelen medeniyet tasavvuru doğru olan kişiliği benliğimize oturtur."

 

 

Kocaeli  | 25.12.2019