201910011408_WhatsApp Image 2019-10-01 at 14.02.25.jpeg Türkiye’nin En Büyük Kent Forumu ‘Maruf’ Başladı

Marmara Belediyeler Birliğinin uluslararası düzeyde iki yılda bir düzenlemeyi planladığı Marmara Uluslararası Kent Forumu / Marmara Urban Forum (MARUF) İstanbul Kongre Merkezi’nde başladı.
1-2-3 Ekim tarihlerinde üç gün boyunca 25 ülkeden 200’den fazla konuşmacı ve 3000’den fazla katılımcı ile bilgi, deneyim ve olanak paylaşımına zemin oluşturacak olan MARUF; teknik geziler, sergiler, canlı performans ve şehir oyunuyla katılımcılara zengin bir program sunuyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda “Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla düzenlenen MARUF; şehirlerin sorunlarının yanında, önemi ve fonksiyonunu da tartışmak için farklı seslerin bir araya geldiği, küresel ve yerel bilgilerin paylaşımına zemin hazırlayan bir platform. Forum; kentleşme sürecinin bireyler ve toplumların hayatında ve kentte yarattığı ekonomik, politik, sosyal, ekolojik değişim ve sorunları çözüm yollarıyla birlikte yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde dayanışma ve iş birliği içinde incelemeyi amaçlıyor.

Barış İçin Müzik Vakfı Açılışa Renk Kattı
Saat 09.30’da başlayan programda Barış için Müzik Vakfı’nın 95 çocukla gerçekleştirdiği performans açılışa renk kattı. Çocuk ve Gençlik Orkestrası’nın gerçekleştirdiği performansın ardından açılış konuşmasını yapan Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, “Disiplinler arası ve sektörler arası bir ilişkiyi dikkate alan, bilgi temelli, üretken ve açık bir sistem kurmadan ne ülkeleri, ne de şehirleri etkili bir biçimde yönetme imkânı yok artık. Politika yapıcılar için kültürel, ekonomik, sosyal, çevresel konularda uzmanlar geçmişe göre çok daha önemli hale gelmiş durumdadır. Sağlıklı, güvenli, temiz ve yaşam kalitesi yüksek insanların yaşadığı şehirler, etkin ve verimli yerel yönetimleri gerektirmektedir.” ifadelerini kullandı.

İnşa Ettiğimiz Şehirler Nasıl?
Açılışta konuşan, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “İnşa ettiğimiz şehirler nasıl?” sorusu ile forumun önemine dikkat çekti. “Taş mı, aşk mı, plastik mi? Şehirlerimizin çehresi bütün bu sorulara cevap veriyor. Bir gülistandan bahsetmek maalesef mümkün değil.  “Modern şehircilik” anlayışı bütün boyutlarıyla varlık sebebini kaybetmiştir. İnsanın kendisiyle, çevresiyle, dünyayla, diğer insanlarla ilişkisi, şehirlerde büyük bir imtihan vermektedir. Çok üretiyoruz, çok tüketiyoruz. Evlerimiz konforlu fakat şehirlerimizdeki konfor giderek değişim gösteriyor. Bu nedenle kentsel, endüstriyel dönüşümü anlatacağız. Şehirlerimizin benzersiz olması için şartları tartışacağız, teknolojinin şehirlerimize nasıl akıl katacağını inceleyeceğiz. Çevremizle ahdimizi yenilemenin yollarını arayacağız. Her bireye, toplumun her kesimine ulaşması gereken hizmetleri burada değerlendireceğiz.”

21. Yüzyıl Kent Vizyonları
Oğuz Haksever’in moderatörlüğünü üstlendiği “21. Yüzyıl Kent Vizyonları” isimli açılış oturumunda, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sakarya Büyükşehir Belediye Ekrem Yüce, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Claudio Tomasi, Metropolis Genel Sekreteri Octavi de la Varga geleceğin kentlerini katılımcılara anlattı.

Oturumda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bir şehrin tarihi ve kültürel güzellikleri yanında yaşanabilir olması da gerekir. Modern şehirler milyonlar için daha fazla çekim alanına giriyor. Kentlerde yaşamak herkes için cazip hale gelmiş duruda. Bugün geldiğimiz noktada şehir yönetiminin sorunları da hızla büyümekte. Çözümlerimiz de hali ile bu çağa uyum sağlamak zorunda. Akıllı şehirler, akıllı belediyecilik ile mümkün. Şehre dair küresel sorunlara hızlıca cevap verebilmek adına çalışmalar yürütülmeli ve şehrin sakinlerine kulak vermeliyiz. Hayat hızla akarken mevcut alt yapının yaşlandığını göz önünde bulundurup doğru planlama ile dönüşüme ayak uydurmak zorundayız. Bizler şehrin planlamasını yaparken ekonomisini de unutmamalıyız. Her şehrin ihtiyaçları ve potansiyeli farklıdır. Bunu da göz önünde bulundurarak, teknoloji ile entegre çalışmalar yürütmeliyiz.”

Programın ilk gününde gerçekleşen oturumlardan biri de İskender Pala, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, Uğur Tanyeli, Handan İnci ve Murat Gül’ün İstanbul’u kültür, edebiyat ve mimari üçgeninde değerlendirdikleri özel oturum oldu. Afetlere karşı dirençli kentlerin, iklim değişikliği ile mücadelenin ve uluslararası insani hareketliliğin konuşulduğu oturumlarda konuşma yapan isimler arasında Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Kıdemli Danışman Hitoshi Baba, Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, Prof. Dr. Ahmet İçduygu ve Metropolis Canada Yönetici Başkanı Howard Duncan bulunuyor.

Uluslararası İnsani Hareketlilik Ve Sosyal Uyum
Tema başlıklarına uygun oturumların yanında 19 adet özel oturum ve 2 adet de kapalı oturum gerçekleştirilecek olan MARUF’ta, alanının uzmanları tarafından masaya yatırılan göç konusuna da detaylı olarak değinildi. Georgetown Üniversitesi’nde Araştırmacı Profesör olarak görev alan Elizabeth Ferris, “Ülkeleri içinde yerinden edilmiş milyonlarca insan var. Yerlerinden edilmiş kişiler, özellikle silahlı çatışmanın etkilerinden, genelleştirilmiş şiddet durumlarından kaçmak veya evlerini, ikamet yerlerini terk etmek zorunda kalmakta veya kaçmaya zorlanmaktadırlar.  Tüm bunlar bir değişim yaratıyor. Yer değiştirme dinamikleri, sınır ötesi hareketlerle ilişki,  veri eksikliği, ulusal yasalar ve politikalar, yerel entegrasyon, nesiller arası farklar vb. tüm değişimleri göz önünde bulundurmalıyız.”

Göçün Geleceği İçin Ne Öngörülüyor?
Göç temalı oturumda konuşmacı olarak yer alan Columbia Üniversitesi, Sosyal Politika Profesörü Neeraj Kaushal, “ Yükselen hoşnutsuzluklar göçün geleceği için ne öngörüyor? Tarih tekerrür edecek mi? Bu hoşnutsuzlukların başlıca tetikleyicileri nelerdir?” soruları üzerinde durdu. 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkıldığı gün, dünyada 16 sınır ötesi çit vardı. 2016 yılına gelindiğinde ise bu sayının 65'e yükseldiğini dile getiren Neeraj Kaushal, dünyanın birçok yerinde göçmen akışları için önlemler alındığını ifade etti. “Birçok ülke kısıtlayıcı politikalar, daha güçlü uygulamalar, artan elektronik ve sınır ötesi gözetimlerle, duvarlar, çitler ve diğer fiziksel engeller inşa ederek göçe cevap verdi.”

Sürdürülebilir Marmara Oyunu: Play Marmara
Forumda, Amsterdam merkezli ve kurucuları arasında bir Türk mimarın da yer aldığı Play the City işbirliği ile Play Marmara adında ile Marmara Bölgesi’nin çevresel ve mekânsal problemlerini ve bunlara çözüm önerilerin oyun yöntemi ile ele alınacağı özgün bir çalışmada yer alıyor.

Play Marmara, Marmara Bölgesi’nde yer alan yerel yönetimler ve kalkınma ajansları için kapasite geliştirme yöntemi olarak işlevselleştirilen çok aktörlü bölgesel gelişme oyunudur. Oyun katılımcıları, Marmara’da yer alan beş istatistiki  alt-bölgeyi (İstanbul-TR10, Tekirdağ-TR21, Balıkesir-TR22, Bursa-TR41, Kocaeli-TR42) temsilen uzmanlar, düzenleyiciler, yatırımcılar, siyasetçiler ve odak gruplardan oluşmaktadır. Ekonomi, ulaşım-lojistik, ekolojik alanlar, doğal afetler, kıyı alanları ile ilgili konularda, coğrafi bölge ölçeğinde bütünleşik/entegre bir yaklaşım ile çözümler üretilebilir. Bu konudaki zorluklar, planlamadaki güncel gündemlerin yanı sıra bölge ölçeğindeki veriyi üretme, toplama, anlamlandırma ve bu süreçteki çok katmanlı yönetişimdir. Play Marmara, bu zorlukları aşmak için yenilikçi bir yaklaşımı tanıtmayı amaçlamaktadır. Kentlerin gelişim sürecinde etkin aktörlerin, mevcut bilgi ve deneyimlerini temel alan senaryolar çerçevesinde, bölge ölçeğinde Marmara’nın durumunu ve yönetişim sürecini deneyimlemelerini sağlamak hedeflenmektedir.

 

MBB  | 01.10.2019