201903071036_TEKİRDAĞ-Katı Atık Entegre Geri Dönüşüm Projesi Protokolü İmzalandı.jpg Katı Atık Entegre Geri Dönüşüm Projesi Protokolü İmzalandı

Katı Atık Entegre Geri Dönüşüm Projesi Protokolü İmzalandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Entegre Geri Dönüşüm ve Elektrik Üretim Tesisleri Projesinin yapım ve işletilmesi protokolü, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şirket temsilcisi Bahri Okhan, Genel Sekreter Vekili Fatih Ünsal, Genel Sekreter Yardımcısı Atabey Baytöre ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkan Vekili Serap Uluç beraberinde imzalandı.

Atıklar, Çevre ve İnsan Sağlığına Zararsız Hale Getirilecek

İmzalanan protokol ile doğal kaynakların etkili bir şekilde kullanılması ve korunması, 2872 Sayılı "Çevre Kanunu", 5491 sayılı "Çevre Kanununda Yapılan Değişikliklere Ait Kanun" ve ilgili diğer tüm yasal mevzuata uygun olarak ekonomiye katkı sağlanması, atık yönetiminin kolaylaştırılması, depolama alanlarına giden atık miktarını azaltacak şekilde mer'i mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde ayrıştırılması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve zararsız hale getirilerek bertaraf yoluyla çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin azaltılması amaçlanıyor. Bu kapsamda il geneline ön işlem tesisleri, biyolojik işlem tesisleri, elektrik ve ısı enerjisi üretim tesisleri, düzenli depolama tesisi,  çöp sızıntı suyu arıtma tesisi, atık pil geçici depolama alanı, tıbbı atık sterilizasyon tesisi, sera, atık ve geri dönüşüm müzesi ile RDF Tesisi, termal işlem tesisi kurulacak.

İnsan ve Çevre sağlığını önemsiyoruz

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Kadir Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak çevrenin korunması, yenilenebilir enerji ve bu konuların nihayeti olan insan sağlığını çok önemsiyoruz. Bu amaçla birçok çalışmayı hayata geçirdik. Dünya genelinde çevre sorunları had safhaya gelmişken, çevre temizliği konusunda herkes üzerine düşen sorumluğu en  ince ayrıntısına kadar yerine getirmek zorunda. Katı atıkların, çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlarını ortadan kaldıracak olan projemizin, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

 

Tekirdağ  | 07.03.2019