201702131429_News_6454_2017_02_10_17_20_25_079.JPG MBB Kültür Sanat Platformu Kuruldu

Marmara Belediyeler Birliği üye belediyelerinin kültür sanat faaliyetlerine ilişkin yöneticilerinden teşekkül eden MBB Kültür Sanat Platformu 9 Şubat 2017 Perşembe günü İstanbul’da kuruldu. Kuruluş toplantısında platform çalışma ilkeleri belirlenirken hemen akabinde yapılan çalıştayda kültür politikalarının belirlenmesinde merkezi yönetim – yerel yönetim ilişkileri ile kültür sanat faaliyetlerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. 
 

Marmara Belediyeler Birliği platformlarına bir yenisi daha eklendi ve Kültür Sanat Platformu ile birlikte MBB platformlarının sayısı sekize ulaştı. Kuruluş toplantısının başlangıcında platform üyelerine MBB’nin vizyonu, misyonu ve faaliyetleri üzerine bir sunum yapan MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, platform bünyesinde verimli ve sonuca yönelik faaliyetler yapılacağına inandığını belirtti. Platformun sekretaryasını üstlenen MBB Kurumsal İletişim Koordinatörü Hatice Erkan ise MBB Platformlar Yönetmeliği hakkında bilgi verdi ve çalışma usul ve esaslarının hangi temeller üzerine oturtulacağını açıkladı. Marmara Bölgesinden aralarında İstanbul, Bursa, Balıkesir, Sakarya Büyükşehir Belediyeleri, Çanakkale, Bolu belediyeleri ve İstanbul ilçe belediyeleri olmak üzere 21 belediyeden 37 temsilcinin katıldığı platform toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, MBB Kültür Sanat Platformu Başkanı seçildi.

 

"Kültür Kültür Adamlarıyla Yönetilmeli"

 

Şen, başkan seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada “Mesuliyetimizin hakkını vermeye gayret edeceğiz. Daha önce gazetecilik yaparken söylediğim bir söz vardı: ‘Kültür sanat en son akla gelen ilk feda edilen unsurdur.’ Zararın neresinden dönülürse kârdır. İnanıyorum ki ülkemizde kültürel alanda yaşanan kargaşa ve eksikliğin giderilmesinde bu platformun da katkıları olacak. Kültürün, sanatın ne metresi, ne kilosu, ne litresi var; kalitesi var. İhale Kanunu’na göre ise en düşük fiyat verene ihale veriliyor. Kültürün tamamen devletin kurumlarından ayrı bir yapılandırmayla, ama kültür adamlarıyla ve kültürel faaliyetleri bilen, seven kişilerden görüş alınarak yönetilmesi gerekir. Kültürün öneminin devlet nezdinde altını çizmemiz lazım. En kötüsü kültürel yokluktur; çünkü insanı, ülkeyi sona götürür.” sözlerini dile getirdi.

 

İki oturumda gerçekleşen çalıştayda; milli bir kültür politikası oluşturulmasının gerekliliği, kültür sanat yöneticilerinin bu alana uygun nitelikler taşıyan kişiler arasından seçilmesi ve memuriyet şartı aranmaması, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin ve iletişimin güçlendirilmesi öne çıkan öneriler oldu.

 

Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk, ise “Biz 18-19 belediye aydan aya toplanırız. Birbirimizin ne yaptığını konuşuruz. Aramızda fikir paylaşımları yaparız. Bu paylaşımlar sırasında “Diğer belediyeler acaba böyle bir durumla karşılaştı mı, hangi kısa yol ile, hangi usul ile çözüm yolu buldu?” diye kendi aramızda düşünüyoruz. Kendi içimizdeki problemleri, kendi koordinasyonumuz ile çözerken, daha bölgesel anlamda hep bir üst birime ihtiyaç olduğunu hissederiz. O bölgesel kurum da burada bugün olduğumuz gibi, ne zaman başımız sıkışsa fikir sorabileceğimiz Marmara Belediyeler Birliğidir.” şeklinde konuştu.

İstanbul  | 13.02.2017